slogan

 

LF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez poszerzenie oferty asortymentowej o innowacyjne - kompaktowe frezarki odlewane z żeliwa dedykowane dla firm
z sektora metalowego.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności zakładu przez wprowadzenie innowacji w skali świata stosowanych do 3 lat - kompaktowych frezarek tworzonych pod potrzeby konkretnych Odbiorców o solidnej, wzmocnionej - odlewanej z żeliwa konstrukcji.

Dofinansowanie projektu z UE: 800 000,00 PLN


Głównym celem projektu realizowanego przez LF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA był wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie na rynek innowacji produktowej

i nietechnologicznej. 

W ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez poszerzenie oferty asortymentowej o innowacyjne - kompaktowe frezarki odlewane z żeliwa dedykowane dla firm z sektora metalowego.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 LF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wprowadziła do oferty zakładu nowe produkty - indywidualnie projektowane – kompaktowe frezarki o solidnej, wzmocnionej - odlewanej z żeliwa konstrukcji, która o minimum 50% poprawia sztywność maszyny i w dużym stopniu eliminuje wady często spotykanych konstrukcji z profili aluminiowych. Dodatkowo przedsiębiorstwo wprowadziło innowację organizacyjną opartą o całościowe zarządzanie przepływem pracy i harmonogramowania niezaplanowanych zleceń produkcyjnych w oparciu o dane popytowe z wykorzystaniem cloud computing (chmury obliczeniowej) - związane z automatyzacją procesów poprzez wdrożenie systemu kooperacji z dostawcami wg schematu Just In Time (dostawy na czas).
 

Wprowadzone do przedsiębiorstwa rozwiązania organizacyjne umożliwiające utrzymanie konkurencyjności:

- produkcja "na żądanie" w oparciu o dane popytowe z wykorzystaniem cloud computing i chmury obliczeniowej;

- dostawy just in time - dostępność produktu 5 dni od złożeni zamówienia drogą elektroniczną - w celu optymalizacji realizacji zamówień;

- zdalne negocjacje i renegocjacje umów z Klientami z wykorzystaniem cloud computing, w tym wysyłane ofert handlowych drogą elektroniczną;

 
Projekt zrealizowany przez przedsiębiorstwo wpisał się w działanie RPO WSL gdyż

- prowadził do zwiększenia zastosowania innowacji w MŚP i zwiększenia konkurencyjności gospodarki poprzez poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań o charakterze innowacyjnym nakierowanych na wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa;

- zagwarantował utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w MŚP poprzez wprowadzanie innowacji w sposób lepszy i efektywniejszy niż konkurencja;

- umożliwił wzrost konkurencyjności firmy wraz z optymalizacją procesów produkcyjnych w zakładzie - umożliwiając maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów - ludzkich, finansowych i informacyjnych;

Całkowita wartość projektu wynosi 1 168 500,00 zł